1395/10/12
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با...
1395/07/22
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد رضائی پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد رضائی پور" ...
1395/07/07
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس پورجهان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهدیس پورجهان" ب...
1395/07/03
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "حسن رمضانی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "حسن رمضانی" با م...
1395/07/01
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سارا صادقیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سارا صادقیان" با...
1395/07/01
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید فرجادیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید فرجادیان" ب...
1395/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهتاب یسرلو"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهتاب یسرلو" با ...
1395/06/24
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سلمان خسروی"
 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سلمان خسروی&quo...
1395/06/23
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید بابامیر ساطحی"&n...
1395/06/16
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "مصطفی رضائی"
 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مصطفی رضائی"&nb...
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند