رئیس دانشكده

عباس مترجم
تحصیلات:  دكتري باستان شناسي
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  amotarjem@gmail.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/motarjem/
تلفن:  34220940-081- 98+
تلفن داخلي:  258
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند