معاون آموزشي

دکتر علی سلمانی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار فلسفه هنر
تلفن:  34229050-81
تلفن داخلي:  292
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند