معاونت پژوهشي

سعید علی تاجر
تحصیلات:  دكتري مهندسي معماری
مرتبه علمی:  استاديار
ایمیل:  tajer1966@gmail.com
تلفن:  34229050-81-98+
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند