پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.
دانشكده هنر و معماري در سال 1381 از ادغام دو گروه آموزشی معماری از دانشکده مهندسی و باستان شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس شد. این دانشکده با 667 دانشجو و 23 عضو هیات علمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به فعالیتهای آموزشي، علمی و پژوهشی می‌باشد..

مدیریت  دانشکده شامل : ریاست دانشکده و دو معاونت که  شامل معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی می باشند که ریاست  دانشکده را همراهی می کنند.

 

گروههاي آموزشی دانشكده عبارتند از:

معماری (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري)

  طراحي شهري (كارشناسي ارشد، دكتري)

  باستان شناسي (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري)

  گرافیک (كارشناسي)

  نقاشي (كارشناسي)

  طراحي صنعتی (كارشناسي)

  فلسفه هنر (كارشناسي ارشد، دكتري)

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند