معماري > مدير گروه


نام:  محمدرضا عراقچیان

سمت:  مدير گروه

تحصیلات:  دكتري مهندسي معماري

مرتبه علمی:  استاديار

ایمیل:  mr_araqchian@yahoo.com

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/araghchian

تلفن:  081-34229050

آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند