اخبار

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده هنر و معماری و ابلاغ حکمی از سوی سرپرست دانشگاه و همچنین نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب آقای حمیدرضا چتربحر به عنوان مدیر گروه رشته ارتباط تصویری و...

دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها