جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "اسماعیل همتی ازندریانی"

 
کد خبر: 12190    1396/11/03

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "اسماعیل همتی ازندریانی" با موضوع "تحلیل و بررسی مجموعه معماری دست کند ارزانفود - همدان"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     تاریخی    

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر

استاد مشاور:    دکتر کاظم ملازاده، دکتر مسعود باقرزاده

داوران داخلی:    دکتر عباس مترجم

داوران خارجی : دکتر سید مهدی موسوی کوهپر، دکتر حسن فاضلی نشلی

ناظر:  دکتر علی بیننده

تاریخ دفاع:  96/11/11     ساعت: 10-12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند