جلسه دفاعیه رساله دکتر خانم "نغمه بهبودی"

 
کد خبر: 12191    1396/11/03

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "نغمه بهبودی" با موضوع "بررسی و تحلیل سکونتگاه های قلعه ای خاندان محلی منطقه سیستان ایران در دوره ی قاجار"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     دوره اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکترسید رسول موسوی حاجی

داوران داخلی:  دکتر مریم محمدی

داوران خارجی : دکتر محمد مرتضایی، دکتر محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار

ناظر:  دکتر کاظم ملازاده 

تاریخ دفاع:  96/11/10     ساعت: 16-14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند