جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "مصطفی رضائی"

 
کد خبر: 5409    1395/06/16

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مصطفی رضائی" با موضوع"بررسی تاریخی و باستان شناسی محوطه اسلامی انداجین شهرستان بهار(استان همدان)"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   تمدن و فرهنگ اسلامی

استاد راهنما:     دکتر مریم محمدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/27     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند