جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید فرجادیان"

 
کد خبر: 5494    1395/07/01

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید فرجادیان" با موضوع "سفال عصر آهن || و||| شمال فارس و بررسی ارتباط آن با ورود اقوام پارسی به منطقه "

 

رشته:      باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر عباس مترجم ، دکتر علی بیننده 

تاریخ دفاع:  95/07/05     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند