جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "حسن رمضانی"

 
کد خبر: 5497    1395/07/03

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "حسن رمضانی" با موضوع"رویکرد باستان شناختی برخاستگاه یکجانشینی و تغییر در شیوه معیشتی در دوره نوسنگی با تاکید بر شمال غرب کرمانشاه"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم

     استاد مشاور:      دکتر امیر ساعد موچشی 

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر علی بیننده

            ناظر:     دکتر مریم محمدی     

تاریخ دفاع:  95/07/05     ساعت: 08 تا 10

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند