اساتید دانشکده

کریم زارعی

کریم زارعی

کریم زارعی   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی(2) 2815092 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 3 نتیجه