اساتید دانشکده

مهدی پرستار شهری

مهدی پرستار شهری

مهدی پرستار شهری   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
استفاده از نقاشی ایرانی در آموزش تصویرسازی به دانش آموزان متوسطه اول به منظور افزایش خلاقیت بصری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی(2) 2815092 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نمایش 3 نتیجه