نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری با موضوع "تاثیرپذیری معماری دوره ایلخانی از فرهنگ و زندگی قوم مغول با رویکرد تاریخی اجتماعی (مطالعه موردی، شهر تبریز)"

 

 

رشته:       مهندسی معماری

گرایش:     ---

استاد راهنما:     دکتر منصور یگانه

استاد مشاور:    ---

داوران داخلی:    دکتر محمدابراهیم زارعی

داوران خارجی : دکتر سید بهشید حسینی- دکتر مهدی کشاورز افشار

تاریخ دفاع:  97/08/29     ساعت: 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری