جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد رضائی پور"

12 Oct 2016
کد خبر : 6338682
تعداد بازدید : 298

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد رضائی پور" با موضوع"بررسی و مطالعه محوطه های پیش از تاریخی دهستان سرقلعه، بخشی از گله( شهرستان ثلاث باباجانی)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد رضائی پور" با موضوع"بررسی و مطالعه محوطه های پیش از تاریخی دهستان سرقلعه، بخشی از گله( شهرستان ثلاث باباجانی)"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر

   استاد مشاور:    دکتر عباس مترجم

داوران:         دکتر امیر ساعدموچشی ، دکتر علی بیننده

            ناظر:     دکتر کاظم ملازاده  

تاریخ دفاع:  95/07/26     ساعت: 14 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری