معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

    غلامرضا شاملو
    تحصیلات:  کارشناسی ارشد گرافیک
    مرتبه علمی:  مربی
    ایمیل:  shamlo@basu.ac.ir
    وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/shamlo
    تلفن:  081-34229050
   تلفن داخلی:  204
   آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری