دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,163 نتیجه
از 59
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/28 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ماد 2812102 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/30 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی 2812103 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوره مس سنگی ایران 2812201 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/29 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی سبه قاره هند 2812234 2 کارشناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/31 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی عیلام 2812205 2 کارشناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی منظری 2812258 2 کارشناسی ارشد 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی یونان و روم 2812235 2 کارشناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00)
بررسی آثار باستانی 2812187 3 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته پنج شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
پروژه(3):طراحی داخلی و مبلمان 2817094 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
پروژه(5):طراحی بیونیک 2817096 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پروژه(7):طراحی برای صنایع 2817098 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
پروژه تکنولوژی معماری (2 ) 2813257 3 کارشناسی ارشد معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته دوشنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 13:00) نامشخص
تاریخچه اندیشه باستان شناسی 2812192 2 کارشناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/31 (10:00 - 12:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 2816114 2 کارشناسی 01 حامد عباسی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/29 (10:00 - 12:00)
تاریخ عمومی نقاشی(2) 2815098 2 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/30 (08:00 - 10:00)
تاریخ عمومی نقاشی(4) 2815100 2 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/03/30 (14:00 - 16:00)
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00)
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,163 نتیجه
از 59