جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر اموئی میلان

18 Jan 2016
کد خبر : 6339349
تعداد بازدید : 117

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ناصر امویی میلان" با موضوع "بررسی و مطالعه شکل گیری و تکوین شهر ماکو "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ناصر امویی میلان" با موضوع "بررسی و مطالعه شکل گیری و تکوین شهر ماکو"

                              رشته:       باستان شناسی
                            گرایش:
      تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی
استاد مشاور:                    ---          

داوران:         دکتر علی بیننده ،  دکتر مریم محمدی

تاریخ دفاع:   29/11/04         ساعت: 11 تا 13 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری