جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا رضایی

30 Nov 2015
کد خبر : 6339444
تعداد بازدید : 142

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا رضایی با موضوع" تاثیر محیط های درمانی بر ایجاد خودپنداره در کودکان"

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مینا رضایی با موضوع :"تاثیر محیط های درمانی بر ایجاد خودپنداره در کودکان "

رشته : معماری

گرایش :     ----

استاد راهنما:  دکتر غلامرضا طلیسچی

استاد مشاور:----

داوران: دکتر حسن سجادزاده ، دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع: 94/09/16   ساعت 8 - 10 صبح 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری