جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مینا عراقچیان"

24 Jan 2017
کد خبر : 6338544
تعداد بازدید : 156

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مینا عراقچیان" با موضوع "میزان اثرگذاری مولفه های کالبدی-فضایی بر تقویت حسن مکان درمسکن معاصر، نمونه موردی مجتمع مسکونی سعیدیه و مجتمع مسکونی بلوار آیت الله کاشانی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مینا عراقچیان" با موضوع "میزان اثرگذاری مولفه های کالبدی-فضایی بر تقویت حسن مکان درمسکن معاصر، نمونه موردی مجتمع مسکونی سعیدیه و مجتمع مسکونی بلوار آیت الله کاشانی"

 

رشته:       معماری
گرایش: 
   -----

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر

استاد مشاور:          -------      

داور داخلی:         دکتر حسن سجادزاده ، دکتر محمد مهدی مولایی

            ناظر:     دکتر کاظم ملازاده   

تاریخ دفاع:  95/11/18     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری