جشنواره بین المللی فبلم رشد

18 Nov 2014
کد خبر : 6339629
تعداد بازدید : 175

جشنواره بین المللی فبلم رشد

دانشگاه فرهنگیان بعنوان میزبان و مسئول برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فبلم رشد در استان همدان تعیین شده است. زمینه حضورعلاقه مندان  و دانشجویان از24/8/93الی30/8/93فراهم خواهد بود.