رئیس دانشگاه بوعلی سینا

    دکتر یعقوب محمدی فر

    تحصیلات:  دکتری تخصصی

    مرتبه علمی:  استاد باستان شناسی دوره تاریخی

    ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir

    وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar

    تلفن:  10-38381601-081

    تلفن داخلی:  411

    آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 38695-65178

    توضیحات:  دکتر یعقوب محمدی فر موسس و رئیس دانشکده هنر و معماری از سال 1381 تا سال 1392

       بوده است. ایشان در حال حاضر رئیس    دانشگاه بوعلی سینا می باشند.