اساتید دانشکده

عباس مترجم

عباس مترجم

عباس مترجم   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اریا خالدیان مطالعه و طبقه بندی داده های سفالی محوطه باستانی بلاو سردشت به منظور تعیین توالی فرهنگی در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد 1398/11/26
پریسا زارعی مطالعه تطبیقی نقش اجتماعی و آئینی زن با پیکرکهای گلی زنانه در جوامع دوره نوسنگی هلال حاصلخیزی کارشناسی ارشد 1398/11/26
فاطمه عابدی امین تعیین حوزه نفوذ فرهنگ عبید شمالی (گارا) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1398/11/26
ذبیح الله بختیاری سنخ شناسی سنت تدفین گزوار حوضه حبله رود با تاکید بر روشهای انسان شناختی کارشناسی ارشد 1397/11/15
حسین حبیبی الگوی استقراری و تحلیل تحولات اجتماعی منطقه آبدانان در دوره ساسانی دکتری دانلود 1396/02/20
فاطمه حشمتیان تعیین الگوی استقراری محوطه های عصر آهن شهرستان علی اباد کتول کارشناسی ارشد 1394/12/02
زهرا دهقان هراتی مطالعه جانور باستان شناسی دوران مس و سنگی تپه قشلاق بیجار، در پس کرانه های زاگرس مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
فاطمه رحمانی کاربرد اشیاء مرتبط با نساجی در جنوب غرب ایران در دوران روستا نشینی کارشناسی ارشد 1394/12/19
مریم سیفی مطالعه تطبیقی نظریه های شهرنشینی و پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی در نیمه غربی ایران در عصر آهن متاخر کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
محمد شعبانی بررسی و تحلیل محوطه های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره صفوی بر اساس مدارک باستانشناختی کارشناسی ارشد 1394/11/18
محمد شعبانی بررسی و تحلیل باستان شناختی محوطه های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره صفوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
مجید ضیغمی الگوی جغرافیائیِ انتشارِ نوآوری هایِ سبک شناختیِ سفال در فلاتِ مرکزیِ ایران (در نیمة دوم هزارة چهارم ق.م) دکتری 1397/12/18
شیما مسلمی سفال سلوکی در ایران و بین النهرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
آیدا معقولی مطالعه استخوانهای کار شده دوره مفرغ قدیم در زاگرس مرکزی مطالعه موردی تپه پیسا-همدان کارشناسی ارشد 1393/12/04
زهرا مولانا مطالعه تطبیقی معابد دوره نوسنگی ایران کارشناسی ارشد 1393/12/10
نام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسلامی 2812065 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/25 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
حفظ آثار باستانی 1 2812036 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها 2812092 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران درآغاز شهرنشینی 2812093 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش کاوش وبررسی آثار باستانی 2812091 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2812067 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شناخت تکنیک وهنر سفالگری پیش از ایران 2812094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین 2812050 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بررسی آثار باستانی 2812187 3 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/21 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1397
تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسلامی 2812065 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حفظ آثار باستانی 1 2812036 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها 2812092 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران درآغاز شهرنشینی 2812093 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی فنی 2812189 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2