اساتید دانشکده

کاظم ملازاده

کاظم ملازاده

کاظم ملازاده   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه گسترش غربی قلمرو ماد کارشناسی ارشد 1393/11/19
مطالعه و تحلیل باستان شناسی استقرارهای اشکانی دشت درگز دکتری 1395/01/29
مطالعه آثار و نقوش نمادین مصری در ایران دوره هخامنشی کارشناسی ارشد 1395/07/11
بررسی استقرارهای هزاره اول دشت مریوان و گونه شناختی سفالهای آن کارشناسی ارشد 1395/06/29
مطالعه شکل گیری و سیر تحول پله پیچ کارشناسی ارشد 1393/11/21
سفال عصر آهن 2 و 3 شمال فارس و بررسی ارتباط آن با ورود اقوام پارسی به منطقه کارشناسی ارشد 1395/07/05
صلاح الدین ابراهیمی پور بررسی باستانشناسی محوطه های هزاره ی اول ق.م شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
مریم دولتی تاریخگذاری، گونه شناسی، و سبک شناسی اشیا سرخ دم لری دکتری 1398/11/16
سکینه اشرافی بررسی روشمند، طبقه بندی و گونه شناسی سفالهای دشت بیرم لارستان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
فاطمه جوانمردی بررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهرزاد زند محب مطالعه تاثیر فلزکاری دوره ساسانی بر فلزکاری سده های نخستین اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/11/25
سعید عباسی مرام گونه شناسی و گاهنگاری سنجاق قفلی های عصر آهن ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
محسن کزازی بررسی قلعه های اربابی (روستایی) دوره قاجار جنوب استان همدان(تویسرکان، ملایر و نهاوند) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
شراره السادات میرصفدری سبک شناسی معماری دوران پارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
اسماعیل همتی ازندریانی بررسی و تحلیل مجموعه معماری دست کند ارزانفود ـ همدان دکتری دانلود 1396/11/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جغرافیای تاریخی ایران 2812031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مطالعه جغرافیایی واکولوژیکی در مناطق باستانی ایران 2812126 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستان شناسی دوره تاریخی ماد 2812102 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی 2812103 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
باستانشناسی و هنر ماد و هخامنشی 2812043 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی مناطق همجوار(هند،آسیای صغیر،آسیای میانه،یونان و روم) 2812137 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2