دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 724 نتیجه
از 37
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 3 2812048 2 کارشناسی باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی و هنر سرزمینهای اسلامی 2812058 4 کارشناسی باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
بیان معماری 1 2813216 2 کارشناسی معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
بیان معماری 1 2813216 2 کارشناسی معماری 02 صاحب محمدیان منصور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
بیان معماری 3 2813218 2 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
بیان معماری 3 2813218 2 کارشناسی معماری 02 مجید حیدری دلگرم هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران 2812127 2 دکتری باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
برنامه دهی و روشهای طراحی 2813238 2 کارشناسی ارشد معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
پروژه(1):طراحی محصول 2817092 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
پروژه تکنولوژی معماری(1 ) 2813253 3 کارشناسی ارشد معماری 01 مرتضی ملکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص
پروژه تکنولوژی معماری(3 ) 2813261 4 کارشناسی ارشد معماری 01 محمدمهدی مولایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
تجزیه وتحلیل و نقد آثار تجسمی 2815023 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
تحقیق باستان شناختی روی منابع اسلامی 2812128 2 دکتری باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 724 نتیجه
از 37