آئین نامه های پژوهشی

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت
اسناد
ایین-نامه-اصلاحی-شماره-1-اعتبار-ویژه-پژوهشی-(Grant)-برای-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه¬های-عضو-هیات-امناء-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستندات پایه ۴۹۴ KB تایید شده
آئین نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش های داخل کشور.pdf مستندات پایه ۱٫۵ MB تایید شده
ایین_نامه-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-گردهمایی_های-علمی-بین_المللی-خارج-از-کشور.pdf مستندات پایه ۲۵۹ KB تایید شده
ایین_نامه-کارگاه.pdf مستندات پایه ۶۲ KB تایید شده
ایین-نامه-فرصت-مطالعاتی-وزارت-بعد-از-اصلاح.pdf مستندات پایه ۹۶ KB تایید شده
ایین-نامه-انتشار-و-نظارت-بر-نشریات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستندات پایه ۳۱۰ KB تایید شده
ایین_نامه-اجرایی-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-همایش_ها-و-جلسات-انجمن_های-علمی-و-تخصصی-داخل-کشور.pdf مستندات پایه ۳۴۵ KB تایید شده
ایین-نامه-تقدیر-و-تشویق-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی¬سینا-در-هفته-پژوهش.pdf مستندات پایه ۲۹۵ KB تایید شده
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}