اساتید دانشکده

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی باستان شناسی یافته های عصر آهن III تپخ همه کسی کارشناسی ارشد 1401/07/19
بررسی اهمیت و جایگاه ریشهر (ریواردشیر) در سواحل خلیج فارس از نظر متون تاریخی و یافته های باستان شناسی کارشناسی ارشد 1401/11/30
مطالعه و بررسی سکه های ساسانی موزه آرامگاه بوعلی سینا همدان با استناد بر سکه های ضرب نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/23
بررسی و تحلیل جایگاه مادیها در دوره هخامنشی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
بررسی باستان شناختی تپه نجف آباد (قلعه چغا) اسد آباد با تاکید بر استقرار هزاره اول ق. م کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/07
مطالعۀ باستان شناختی دره شهر در دوران ساسانی دکتری دانلود 1399/09/13
سبک شناسی معماری آشور براساس نقوش برجسته کارشناسی ارشد 1401/11/30
بررسی و تحلیل باستان شناسانه نقوش برجستة تخت جمشید کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/24
اکبر شریفی نیا مطالعۀ باستان شناختی دره شهر در دوران ساسانی دکتری دانلود 1399/09/13
سعید طهوری همراه بررسی باستان شناختی تپه نجف آباد (قلعه چغا) اسد آباد با تاکید بر استقرار هزاره اول ق. م کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/07
بردیا عباسی مطالعه و بررسی سکه های ساسانی موزه آرامگاه بوعلی سینا همدان با استناد بر سکه های ضرب نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/23
فاطمه محمدی بررسی اهمیت و جایگاه ریشهر (ریواردشیر) در سواحل خلیج فارس از نظر متون تاریخی و یافته های باستان شناسی کارشناسی ارشد 1401/11/30
سارا محمدپور سبک شناسی معماری آشور براساس نقوش برجسته کارشناسی ارشد 1401/11/30
وحید محمودی بررسی و تحلیل جایگاه مادیها در دوره هخامنشی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
سعید مرجانی بررسی باستان شناسی یافته های عصر آهن III تپخ همه کسی کارشناسی ارشد 1401/07/19
اکرم نجفی بررسی و تحلیل باستان شناسانه نقوش برجستة تخت جمشید کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/24
معصومه صابریون سبک شناسی و طبقه بندی سنگ قبرهای اسلامی موزه سنگ تپه هگمتانه )نمونه موردی: سلجوقی ، صفوی، قاجار( کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی مصر 2812231 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
بررسی اساطیر و باستان شناسی متون مقدس 2812196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
تاریخ هنر 2812238 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
تمدن های آغازین 2812250 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
کاربرد آمار در باستان شناسی 2812218 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی سبه قاره هند 2812234 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی یونان و روم 2812235 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سکه شناسی 2812217 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
عملیات کاوش 2812186 10 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
باستان شناسی مصر 2812231 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بررسی اساطیر و باستان شناسی متون مقدس 2812196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تاریخ هنر 2812238 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کاربرد آمار در باستان شناسی 2812218 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باستان شناسی عیلام 2812205 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت الواح 2812054 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3