ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء مرتبه علمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی را از "دانشیاری" به "استادی" تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روز افزون را برای جنابعالی داریم .

 ریاست ،اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و کارمندان دانشکده هنر و معماری