درباره گروه گرافیک

درباره گروه گرافیک


درباره گروه
  معرفی رشته ارتباط تصویری (گرافیک):

 با گسترش علوم تجربی و انسانی، جهان در معرض تحولات عظیمی واقع گردید که این رشد و تکامل، ارکان زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. ارتباطات در کنار سایر بخش های علوم و فناوری های بنیادین به عنوان یکی از ابزارهای موثر در کیفیت بخشی به این تکامل نقش آفرینی نموده و زیر مجموعه های متعددی در حوزه های تخصصی را به حرکت در می آورد. در این میان  هنر و مجموعه گرایش های آن، در کنار سایر دانش های عمومی به عنوان ابزارهایی کاربردی، تقویت  ساختارهای تزیینی و زیبایی شناسانه درجوامع را بر عهده دارند.

به طور کلی هنر در سه   حوزه:   هنرهای کاربردی ( Applied Art) هنرهای تزیینی Decorative Art))  و هنرهای زیبا (Fine  Art  ) نظام های اجتماعی را از خود متاثر ساخته و از این طریق جریانات بصری درفضاهای گوناگون مدیریت می گردند. جوامع مختلف با طرح اهداف گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای تاثیر گذاری  بر یکدیگر تلاش نموده و زیر مجموعه های تجسمی هنر همچون ارتباط تصویری، نقاشی ، عکاسی و چاپ به گستردگی درترکیب با صنایع و خدمات اجتماعی بخش مهمی از این حرکت را عهده دارند. با توجه به اهمیت به کار گیری از ابزارها و امکانات هنر در تعاملات جهانی، دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی با تاسیس و راه اندازی رشته های گرافیک، نقاشی و فلسفه هنر در غرب کشور سعی در تربیت نیروی متخصص در این بخش را دارد. توسعه دانش های نظری و عملی در حوزه  هنر های تجسمی و کیفیت بخشی به علوم بصری با بهره گیری از منابع و نمادهای فرهنگ و هنر ایرانی از جمله اهداف این مجموعه است.

سوابق گروه:

گروه ارتباط تصویری (گرافیک) در سال 1383 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی نا پیوسته رسما فعالیت های هنری، علمی و پژوهشی را آغاز کرد. سپس در سال 1387 با قطع پذیرش در این مقطع فعالیت های خود را در به صورت گسترده تری در مقطع کارشناسی آغاز کرد که هم اکنون نیز ادامه دارد. برگزاری نمایشگاهها، ورکشاپ های دانشجویی، سوگواره و جشنواره های هنری از فعالیت های این گروه در سالهای اخیر می باشد.


 اهداف کلی تاسیس رشته های تجسمی عبارتند از:

تامین نیاز های منطقه ای در فعالیت های کاربردی هنر و مشاغل مرتبط 

ارتقا دانش عمومی در تصویر شناسی

تقویت مراکز تخصصی و جریان ساز هنر

به کار گیری نیروی تعلیم یافته و متخصص هنری در مناسبات رایج اداری و اجتماعی