همکاران و کارکنان دانشکده هنر و معماری

همکاران و کارکنان دانشکده هنر و معماری


همکاران و کارکنان دانشکده هنر و معماری


حسین دوستی
- کارشناس امور رایانه مسئول سایت و مدیر وب سایت دانشکده -
تحصیلات : مهندسی تکنولوژی نرم افزار

ایمیل : h.doosti@basu.ac.ir

تلفن : 08134226063


داخلی : 234
زهرا نورمحمدی شایسته
- کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / کارشناس آموزشی گروه باستان شناسی و فلسفه هنر -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : zmohamadi18@yahoo.com

تلفن : 34210772


داخلی : 288
طاهره ساروی
- کارشناس مسئول خدمات آموزشی (رشته های ارتباط تصویری، نقاشی) -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : artfac.saravi@gmail.com

تلفن : 34210622


داخلی : 251
شراره پیرنظری
- رییس اداره آموزش -
تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

ایمیل : spirnazari@yahoo.com

تلفن : 34210622


داخلی : 251
روشنک امیدی
- متصدی دبیرخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-34210415


داخلی : 247
صغری زهرایی بصیر
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ابراهیم حسنی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ابراهیم زارعی
- امین اموال -
تحصیلات : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

ایمیل : ebrahim.zareii@gmail.com

تلفن : 34210414


داخلی : 257
حسن امیدی
- خدمات -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
سلیمان خدابنده لوئی
- سرپرست کارگاه فلز و کارشناس طراحی صنعتی -
تحصیلات : لیسانس مکانیک

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهران کرمی
- کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته های معماری-طراحی شهری-طراحی صنعتی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 34235974


داخلی :
هاشم خادمی جوان
- مسئول دفتر ریاست دانشکده -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 34220940


داخلی : 290
علیرضا ادریسی
- مسئول کارگاه چوب -
تحصیلات : لیسانس کشاورزی

ایمیل : alirezaedrisi901@gmail.com

تلفن :


داخلی :
رسول یونسی
- مدیر امور عمومی -
تحصیلات : فوق دیپلم معماری

ایمیل :

تلفن : 081-34227015


داخلی :
لیلا نائینی فرد
- کتابدار -
تحصیلات : لیسانس معماری

ایمیل :

تلفن : 081-34210415


داخلی : 286
صفورا فرزادنیا
- کتابدار -
تحصیلات : لیسانس -کتابداری پزشکی

ایمیل : safourafarzadnia@gmail.com

تلفن : 081-34210415


داخلی : 286