کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و منابع علمی

18 12 2023 22:29
کد خبر : 6334698
تعداد بازدید : 928

 

جلسه دوم کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و منابع علمی  برگزار می شود شرکت دانشجویان ارشد جامانده کلیه رشته ها دراین کارگاه ضروری می باشد.

زمان: روز سه شنبه مورخ 1402/10/05  ساعت 12 الی 14

 

 

 

مکان  : سایت کامپیوتر دانشکده هنرو معماری