کارگاه طراحی


گروه آموزشی: هنرهای تجسمی - گرافیک
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی
نام سرپرست: آقای مهدی پرستار شهری
مرتبه علمی: مربی(مامور به تحصیل)
تلفن: 081-34210622
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

کارگاه طراحی دارای مدل ها و موضوعاتی برای طراحی است. در این کارگاه می توان مقدمات طراحی را آموخته و مبانی رنگ در نقاشی را با استفاده از امکانات و مدل های موجود در آن فرا گرفت.

ویژگی ها و خصوصیات کارگاه به گونه ای است که با توجه به وسعت پنجره های رو به بیرون ، امکانات خوبی از جهت نور دهی و ایجاد ترکیب های مختلف را برای طراحی و نقاشی فراهم می آورد.

یک دانشجوی ترم یک نقاشی و گرافیک حداقل به مدت 2 سال می تواند با توجه به دروس عملی مندرج در سرفصل، از امکانات این کارگاه بهره مند گردد.وجود ظروف و مدل های مختلف برای طبیعت بی جان و ایجاد ترکیب بندی های مختلف برای فراگیری مبانی طراحی و مبانی رنگ در نقاشی از مهمترین خصوصیات و ویژگی های کارگاه مربوطه می باشد.