اثر هنری کارل اشلامینگر به دانشکده هنر و معماری برگشت

27 11 2022 06:37
کد خبر : 6336395
تعداد بازدید : 6

در سال 1381 به دنبال انتقال دانشکده مهندسی به سایت اصلی دانشگاه اثر هنری معروف هنرمند شهیر آلمانی کارل اشلامینگر از وسط حیاط مرکزی دانشکده به سایت اصلی دانشگاه منتقل گردید در طی این 20 سال این اثر مدتی در انبار و مدتی نیز نصب شده بود.

 تلاشهای فراوانی برای بازگشت این اثر به دانشکده شروع شده بود تا نهایتاً با موافقت ریاست محترم دانشگاه و همکاری معاونین محترم دانشگاه و همچنین ریاست محترم دانشکده مهندسی در تاریخ جمعه 4/9/1401 با تلاش مجدانه همکاران و پیگیری های دانشکده این امر محقق گردید.

 انشاء الله پس از آماده سازی زمینه و سکوی نصب و همچنین بهسازی اولیه، این اثر معروف هنری طی مراسمی نصب و رونمائی می گردد.