اصلاحیه تاریخ دسترسی به برنامه امتحانات نیمسال 942

13 Jun 2016
کد خبر : 6338857
تعداد بازدید : 141

اصلاحیه تاریخ دسترسی به برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 (942)

بنا بر تصمیم آموزش کل دانشگاه بوعلی سینا تاریخ دسترسی به برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 (942) از روز 25 خرداد ماه به 29 خرداد ماه تغییر یافت. دانشجویان می تواننذد از این تاریخ برنامه امتحانات(کارت ورود به جلسه امتحان) خود را از سیستم جامع آموزشی گلستان دریافت نمایند.

 

با آرزوی قبولی طاعات

آموزش دانشکده هنر و معماری