اولین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری رشته باستان شناسی

05 Feb 2016
کد خبر : 6339093
تعداد بازدید : 3

اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری خانم "مهناز شریفی" با موضوع "مطالعه روند تحولات فرهنگی دوره مس و سنگ در کرانه های شرق زاگرس مرکزی بر اساس کاوشهای باستان شناسی تپه قشلاق تالوار

اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  خانم  "مهناز شریفی" با موضوع "مطالعه روند تحولات فرهنگی دوره مس و سنگ در کرانه های شرق زاگرس مرکزی بر اساس کاوشهای باستان شناسی تپه قشلاق تالوار

رشته:       باستان شناسی
گرایش:        پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم
استاد مشاور:      دکتر یعقوب محمدی فر

داور داخلی:       دکتر کاظم ملازاده   

داوران خارجی:    دکتر حسن فاضلی نشلی، دکتر امیر ساعد موچشی     

تاریخ دفاع:  94/11/20     ساعت: 14 تا 16 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری