جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ابوالفضل حیدری"

06 Feb 2016
کد خبر : 6339029
تعداد بازدید : 87

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ابوالفضل حیدری" با موضوع "تحلیل و ارزیابی تاثیر ضوابط و مقررات ملی طراحی و ساختمانی بر کیفیات مطلوب محیطی "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "ابوالفضل حیدری" با موضوع "تحلیل و ارزیابی تاثیر ضوابط و مقررات ملی طراحی و ساختمانی بر کیفیات مطلوب محیطی "

 

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر غلامرضا طلیسچی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ، دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/25     ساعت: 8 تا 10 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری