جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سامان امجدی"

08 Feb 2016
کد خبر : 6338965
تعداد بازدید : 32

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سامان امجدی" با موضوع "جایگاه امر والا در اندیشه امانوئل کانت و تئودور آدورنو "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سامان امجدی" با موضوع "جایگاه امر والا در اندیشه امانوئل کانت و تئودور آدورنو "

 

رشته:       فلسفه هنر
گرایش:
   --- 

استاد راهنما:     دکتر علی سلمانی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر نعمت اله عبدی ، دکتر احمد سلحشور

تاریخ دفاع:  94/11/27     ساعت: 14 تا 16 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری