جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سارا صادقیان"

21 Sep 2016
کد خبر : 6338730
تعداد بازدید : 153

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سارا صادقیان" با موضوع "گونه شناسی خانه های بروجرد در دوره قاجار"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سارا صادقیان" با موضوع "گونه شناسی خانه های بروجرد در دوره قاجار"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران اسلامی

استاد راهنما:     دکتر محمدابراهیم زارعی

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر عباس مترجم ، دکتر مریم محمدی

            ناظر:     دکتر کاظم ملازاده      

تاریخ دفاع:  95/07/07     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری