جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده"

31 Jan 2017
کد خبر : 6338528
تعداد بازدید : 168

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده" با موضوع "طراحی شهری و بازآرینی محله حمام قلعه شهر همدان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فیروزه صفارزاده" با موضوع "طراحی شهری و بازآرینی محله حمام قلعه شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         ----- 

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

تاریخ دفاع:  95/11/18      ساعت: 18 تا 16

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری