جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "شایسته ولدی" با موضوع "سنجش کارکرد آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس تاسیسات مکانیکی مقطع کارشناسی رشته معماری"

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "شایسته ولدی"

02 02 2020 06:40
کد خبر : 6336835
تعداد بازدید : 5

 

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "شایسته ولدی" با موضوع "سنجش کارکرد آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس تاسیسات مکانیکی مقطع کارشناسی رشته معماری"

 

رشته:       مهندسی معماری

گرایش:      -----

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر

استاد مشاور:    دکتر حسن ختن لو

داوران داخلی:        دکتر مهرداد کریمی مشاور

 

تاریخ دفاع:   98/11/14  ساعت: 11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری

برچسب: