درباره گروه

گروه معماری در دانشگاه بوعلی سینا در سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی با عضویت آقایان عراقچیان و پیله ور در دانشکده فنی و مهندسی تحت مدیریت گروهی آقای عراقچیان راه اندازی گردید . پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تا سال 1386 ادامه پیدا کرد و در سال 1380 نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز اضافه و تا سال 1386 ادامه پیدا کرد . در طی این سالها کم کم به اعضای گروه نفراتی اضافه گردید که می توان آقایان طلیسچی ، زارعی ، علیتاجر ، کریمی مشاور ، محمدیان منصور ، مولایی ، ملکی ، حیدری دلگرم ، سجادزاده، ایزدی و خانمها صحی زاده و بهاری پور را نام برد. البته بعدها گروه شهرسازی از گروه معماری جدا شده و آقایان سجاد زاده و ایزدی و خانم صحی زاده به گروه شهرسازی پیوسته و آقای زارعی پس از تشکیل گروه باستانشناسی به عضویت این گروه درآمدند.در سال 1386 گروه معماری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته را شروع و در سال 1390 در گرایش طراحی معماری در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو داشته است . در سال 1391 دانشجو در مقطع دکتری معماری انجام شد و سپس در سال 1399 اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش فن آوری های دیجیتال (تکنولوژی ) پذیرش شدند.

             هم اینک گروه معماری با استفاده از 9 عضو هیات علمی و حداقل 10 نفر حق التدریس در رشته گرایشهای مختلف در مقاطع کارشناسی (169 نفر) کارشناسی ارشد در دو گرایش (67 نفر) و دکتری 11 نفر ، جمعا 247 نفر دانشجو دارد.

            اعضای هیات علمی گروه معماری در قالب طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی ده ها پروژه را برای سازمانها و ادارات با حمایت دانشگاه بوعلی سینا به اتمام رسانده اند.

در طی سال 1399 نیز جناب آقای پیله ور به افتخار بازنشستگی نائل شدند .