روش ثبت درخواست و انتخاب واحد کارآموزی

روش ثبت درخواست و انتخاب واحد کارآموزی

20 07 2020 19:54
کد خبر : 6336758
تعداد بازدید : 54

به اطلاع دانشجویان رشته طراحی صنعتی می رساند جهت اخذ درس کارآموزی در نیمسال تابستان 3983 به روش زیر اقدام نمایند:

 

ابتدا از پیشخوان خدمت درخواست کارآموزی خود را ثبت کنند. دانشجویان توجه داشته باشند تمامی فیلدهای خواسته شده را تکمیل نمایند سپس دکمه ایجاد و پس از آن از قسمت عملیات درخواست خود را ارسال نمایند.

سپس از صفحه ی اصلی سامانه گلستان از منوی سایر، گزینه ی ثبت نام ترم تابستان در این دانشگاه را انتخاب نمایند.

در صفحه ی باز شده، بعد از انتخاب عنوان "من متقاضی نیستم " گزینه ثبت نام را انتخاب و در صفحه ی انتخاب واحد درس کارآموزی را اخذ نمایند و گزینه اعمال تغییرات را حتما تایید کنند.

 

دانشجویان تا پایان روز 99/05/03 مهلت اخذ درس کارآموزی را دارند.