رئیس دانشکده

   دکتر بشیر پوروقار 
   تحصیلات:  دکتری تخصصی
   مرتبه علمی:  استادیار پژوهش هنر
   ایمیل:  bashirpourvaghar@basu.ac.ir
   وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/pourvaghar/
   تلفن:  34220940-081
   تلفن داخلی:  258
   آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری