سلسله نشست های علمی در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان"

03 01 2023 22:42
کد خبر : 6335735
تعداد بازدید : 33

      به اطلاع می رساند سلسله نشست های علمی  در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان" در قالب همکاری علمی بین پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه و دانشکده هنر و معماری برگزار میگردد .