نخستین نشست پیش از تاریخ ایران به همراه اهداء چهارمین تندیس نگهبان

07 May 2016
کد خبر : 6338903
تعداد بازدید : 77

مجله کندوکاو و دانشگاه بوعلی سینا با همکاری سازمان میراث فرهنگی و انجمن بُرنا برگزار می کنند: "نخستین نشست پیش از تاریخ ایران به همراه اهداء چهارمین تندیس نگهبان"

مجله کندوکاو و دانشگاه بوعلی سینا
با همکاری سازمان میراث فرهنگی و انجمن بُرنا برگزار می کنند...

«نخستین نشست پیش از تاریخ ایران»

به همراه اهدای:
«چهارمین تندیس نگهبان»

تاریخ: دوشنبه، 20 اردیبهشت 1395 
ساعت: 14.30 تا 17
مکان: همدان، میدان فلسطین، آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری