همکاران و کارکنان دانشکده هنر و معماری


حسین دوستی
- کارشناس امور رایانه مسئول سایت و مدیر وب سایت دانشکده -
تحصیلات : مهندسی تکنولوژی نرم افزار

ایمیل : h.doosti@basu.ac.ir

تلفن : 31402514


داخلی : 2514
زهرا نورمحمدی شایسته
- کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / کارشناس آموزشی گروه باستان شناسی و فلسفه هنر -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : zmohamadi18@yahoo.com

تلفن : 31402526


داخلی : 2526
طاهره ساروی
- کارشناس مسئول خدمات آموزشی (رشته های ارتباط تصویری، نقاشی) -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : artfac.saravi@gmail.com

تلفن : 31402530


داخلی : 2530
شراره پیرنظری
- رییس اداره آموزش -
تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

ایمیل : spirnazari@yahoo.com

تلفن : 31402535


داخلی : 2535
روشنک امیدی
- متصدی دبیرخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 31402506


داخلی : 2506
صغری زهرایی بصیر
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ابراهیم حسنی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
ابراهیم زارعی
- امین اموال -
تحصیلات : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

ایمیل : ebrahim.zareii@gmail.com

تلفن : 31402507


داخلی : 2507
حسن امیدی
- خدمات -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
سلیمان خدابنده لوئی
- سرپرست کارگاه فلز و کارشناس طراحی صنعتی -
تحصیلات : لیسانس مکانیک

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
مهران کرمی
- کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته های معماری-طراحی شهری-طراحی صنعتی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 31402662


داخلی : 2662
هاشم خادمی جوان
- مسئول دفتر ریاست دانشکده -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 31404040


داخلی : 4040
علیرضا ادریسی
- مسئول کارگاه چوب -
تحصیلات : لیسانس کشاورزی

ایمیل : alirezaedrisi901@gmail.com

تلفن :


داخلی :
رسول یونسی
- مدیر امور عمومی -
تحصیلات : فوق دیپلم معماری

ایمیل :

تلفن : 31402505


داخلی : 2505
لیلا نائینی فرد
- کتابدار -
تحصیلات : لیسانس معماری

ایمیل :

تلفن : 31402541


داخلی : 2541
صفورا فرزادنیا
- کتابدار -
تحصیلات : لیسانس -کتابداری پزشکی

ایمیل : safourafarzadnia@gmail.com

تلفن : 31402540


داخلی : 2540