کارگاه طراحی شهری سه


گروه آموزشی: شهرسازی
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی شهری سه
نام سرپرست: دکتر محمدسعید ایزدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

.1آشنایی با مفاهیم پایه در طراحی "بافت و عرصه های شهری" با تاکید بر قلمرو عمومی
.2آشنایی با تکنیکهای طراحی فضای شهری
.3آشنایی با مفاهیم پایه در طراحی مبلمان و جزییات طراحی شهری

2022-12-31_11-23-31.jpg