برگزاری کنفرانس مریوان شناسی

کنفرانس ملی مریوان شناسی

14 10 2019 23:14
کد خبر : 6336915
تعداد بازدید : 154

انجمن فرهنگی - ادبی مریوان در نظر دارد در آذر ماه 1398 همایشی تحت عنوان (( نخستین همایش ملی مریوان شناسی )) برگزار نماید لذا از پژوهشگران و اساتید دانشگاه ونویسندگان ژرف اندیش دعوت می شود مقالات وآثار پژوهشی خود را با توجه محورهای همایش جهت ارائه به دبیرخانه ی همایش ارسال نمایند.

نشانی دبیر خانه همایش:کردستان - مریوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دفتر انجمن فرهنگی ادبی مریوان

 

پست الکترنیکی : marivan.conf@gmail.com

تلفن :    08734594567 - 09183748587