گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند:

14 Oct 2016
کد خبر : 6338666
تعداد بازدید : 8

گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند: "آسیب شناسی مطالعات باستان شناسی و هنر تمدن ایلام (عیلام؟)"

گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند:

"آسیب شناسی مطالعات باستان شناسی و هنر تمدن ایلام (عیلام؟)"

با حضور اساتید ارجمند:

دکتر عبدالحمید ارفعی

دکتر صادق ملک شهرمیرزادی

دکتر مرتضی حصاری

دکتر یعقوب محمدی فر

دکتر علی اصغر نوروزی

 

زمان :

4شنبه 28 مهرماه 95

ساعت 18-14

مکان:

سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری